Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας καλεί όλους τους γονείς να συμμετέχουν στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου την Τετάρτη 21/01/2015 και ώρα 19:30.  Αν δεν υπάρξει απαρτία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 28/01 και ώρα 19:30.
ΘΕΜΑΤΑ
  1. Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. (Έκθεση δραστηριότητας του Δ.Σ. -Οικονομικός Απολογισμός -  Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη).
  2.  Προτάσεις και  Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2014 - 2015. (Εκδηλώσεις, Ημερίδες, Εκδρομές, Δημιουργικές και Επιστημονικές Συζητήσεις, τρόποι ενίσχυσης των οικονομικών του συλλόγου κλπ).
  3. Προκήρυξη Εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσώπους στην Ένωση Γονέων, και Εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας. Η διεξαγωγή των εκλογών προτείνουμε να γίνει την  ημέρα που θα δοθούν οι βαθμοί 1ου τετραμήνου (6-2-2015). Δικαίωμα ψήφου και να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όλοι οι Γονείς που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή.   Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα κατατίθενται στο Διευθυντή, στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα  εκλεγούν από την Γ.Σ., και στα μέλη του Δ.Σ. .
  4.  Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Για τη νομιμοποίηση των οργάνων είναι απαραίτητη η σωστή τήρηση των διαδικασιών και του Καταστατικού μας. Απαιτείται να ψηφίσουν γονείς που να εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου μας. Για κάθε μαθητή μπορούν και πρέπει να συμμετάσχουν και οι δύο γονείς.
Στόχος μας να αξιοποιηθούν όλοι οι φίλοι γονείς που έχουν την θέληση και την διάθεση, ώστε  να κάνουμε τον σύλλογό μας δυνατό, για να διεκδικεί το καλύτερο για τα παιδιά μας, να παρεμβαίνει ουσιαστικά και να δίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά λύσεις στα προβλήματα του Σχολείου μας.

Το απερχόμενο Διοικητικό  Συμβούλιο
…………………………………………………………………......................................
                                                  
           
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ο/Η  υπογεγραμμένος/η ...………………………........... Γονέας του/της μαθητή/τριας  

………………………. που φοιτά στην ….. τάξη δηλώνω ότι θα είμαι υποψήφιος για:

το Διοικητικό Συμβούλιο ……….             την Ελεγκτική Επιτροπή ………
  
το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας ……….                  την Ένωση Γονέων ……... 

Θρακομακεδόνες  …./…./2015                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου