Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου  μας:

1.     ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  τηλ. 6984-617804
2.    ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τηλ. 6977-425723
3.    ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ , ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ τηλ. 6977-360180
4.    ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΑΜΙΑΣ τηλ.6948-146941
5.    ΒΑΛΑΣΙΟΥ ΕΥΗ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ τηλ. 6978-681506
6.    ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗ ΡΟΥΛΑ  ΜΕΛΟΣ 
7.    ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . ΜΕΛΟΣ. τηλ.6932-411401