Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

15 ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕ.Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
                                                 
                                           ΑΙΤΗΜΑΤΑ

·        Απαιτούμε τη μείωση της εξεταστέας ύλης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος της ύλης δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος. Εκτός αυτού , δεν υπάρχουν τα περιθώρια για δημιουργική αφομοίωση της διδασκόμενης γνώσης, καθώς και για δραστηριότητες βιωματικής μάθησης.

·        Πολλοί μαθητές αδυνατούν να καταφύγουν στα φροντιστήρια ή σε ιδιαίτερα μαθήματα προκειμένου να καλύψουν κενά σε συγκεκριμένα μαθήματα. Για αυτό, θεωρούμε θεμιτό όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουν τους εν λόγω μαθητές γιατί δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθούν φροντιστήριο.


·        Επιθυμούμε την αναπροσαρμογή του νέου εκπαιδευτικού συστήματος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πρωτίστως στις ανάγκες των μαθητών, παρέχοντας τους τη δυνατότητα για ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και καλλιέργεια τον δεξιοτήτων τους. Η μετατροπή του σχολείου σε κέντρο προετοιμασίας για τα θέματα της τράπεζας των θεμάτων δεν εξυπηρετεί κανένα από αυτούς τους σκοπούς. Αντιθέτως, η ίδια η φιλοσοφία της τράπεζας θεμάτων μετατρέπει στη συνείδηση των μαθητών τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα ενώ τα φροντιστήρια έχουν πάρει τη θέση του σχολείου με έμμεση κατάργηση του θεσμού της δημόσιας δωρεάν παιδείας.

·        Η μηχανιστική αποστήθιση (παπαγαλία) γνώσεων, ο διδακτικός μονόλογος και η νοοτροπία του ενός συγγράμματος περιορίζει στο ελάχιστο τις δυνατότητες του καθηγητή να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και προκαλεί απέχθεια των μαθητών προς το διάβασμα και το σχολείο γενικότερα.


·        Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι όλα τα παραπάνω δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν εάν υπάρχει έλλειψη διδακτικού προσωπικού στο σχολείο καθώς στην περίπτωση αυτή δεν καλύπτονται όπως πρέπει οι διδακτικές ώρες. Σημειώνουμε ότι οι θέσεις τον διδασκόντων θα πρέπει να καλύπτονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και ΟΧΙ στο μέσο αυτής.