Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


€ 500,00 σε κάθε Διευθυντή  Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8440/24-02-2011
 (ΦΕΚ 318/2011) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία αναφέρεται ότι για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από το Διευθυντή του Σχολείου μετρητών μέχρι 500,00 € .

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες και αναγκαίες δαπάνες των σχολείων η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών αποφάσισε να δοθεί το ποσό των 500,00 € σε κάθε διευθυντή σχολικής μονάδας εκτός των 1ου & 5ου ΣΕΚ στα οποία θα δοθεί το ποσό των 1.000,00 € στο καθένα επειδή δεν λειτουργούν σχολικά κυλικεία, οπότε οι αντίστοιχες σχολικές κοινότητες δεν έχουν έσοδα.


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας στις 14/09/2012Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου